Sunday, 13 May 2012

Happy Mother's Day

 To my beloved mother, beloved pretty wife and all of mothers around the world. 
 " HAPPY MOTHER'S DAY "

က်ေနာ့ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္၊ ခ်စ္ဇနီးေခ်ာနဲ႕ ဒီဩကာသေလာကၾကီးထဲက မိခင္မ်ားအားလုံး ကို ေပ်ာ္ရႊင္ သာယာေသာ အေမေန႕ပါလို႕ ႏွုတ္ခြန္းဆတ္ပါ့ရေစ။

No comments:

Post a Comment

Search This Blog